Läsårsplanering

Läsårsplan 2017/18
Läsårsplan 2017/18, med utökad information om produktioner m.m
Bilaga till läsårplan 2017/18, fastställd 2017-05-03

Ramtider för de närmaste terminerna är:


2017/2018

V. 33: tor 17/8 Personaldag på KMH
V. 34: 21-25/8 Introduktionsvecka för nya studenter

Höstterminen 2017 2017-08-28 – 2018-01-14
Vårtterminen 2018 2018-01-15 – 2018-06-03


LÄSÅRETS INDELNING

Läsåret omfattar 40 veckor och innehåller:

Periodveckor (reguljärveckor)

Sex perioder om fem veckor vardera med schemalagd undervisning.
Allmänna helgdagar kan orsaka att vissa perioder inte innehåller fem fullständiga veckor.

Intensivveckor

Fyra enstaka veckor mellan perioderna ägnade åt produktioner, projekt och intensivkurser.

Examinationsveckor

En vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Antagningsprov – vecka 11 (mån-sön) och vecka 21

Då antagningsprov till KMH:s olika utbildningsprogram pågår används huvuddelen av lokaler och utrustning för detta. Ingen undervisning får schemaläggas på KMH vecka 11. Vecka 21 schemaläggs viss undervisning, men antagningsproven har företräde till lokalerna.

Introduktionsvecka – vecka 34

Registrering och gemensamma aktiviteter (workshops, infomöten m.m.) för nyantagna studenter. Ligger som regel veckan före höstterminens start.

Gemensamma högtider

Julhögtid: 2016-12-22 kl. 15:15
Sommarhögtid: 2017-06-01 kl. 15:15

RAMTIDER FÖR UNDERVISNING

Förmiddagar: 8:45-12:15
Eftermiddagar: tisdag, onsdag och fredag 13:30-16:45. måndag och torsdag 13:30-15:00.
Övriga tider efter överenskommelse mellan lärare och berörd(a) student(er).
Ingen undervisning får schemaläggas under lunchtiden 12:15-13:30.

Öppna tiden

Varje helgfri torsdag kl. 15:15-17:00. Ingen undervisning får schemaläggas under den ramtiden som är reserverad för högskolans sammanträden där lärare och studentrepresentanter deltar, rektors kollegier, m.m.

Pedagogiskt forum och högre seminarium

Varje helgfri måndag periodveckor kl. 15:15-17:00 ordnas växelvis ett pedagogiskt forum för samtliga lärare och ett högre seminarium för professorer, lektorer och doktorander.

Uppdaterad 2017-08-22