Lärarförslagsnämnd

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden rörande anställning som professor och lektor.

Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning. 

Ordförande
Rehnqvist Karin karin.rehnqvist@kmh.se
0703-00 51 15
Vice ordförande
Lindeborg Ronny ronny.lindeborg@kmh.se
070-242 91 33
Sekreterare
Dyberg Magnus magnus.dyberg@kmh.se
08-16 19 79
   
Ledamöter  
Lindeborg Ronny Vice ordförande
ronny.lindeborg@kmh.se
070-242 91 33
Rehnqvist Karin Ordförande
karin.rehnqvist@kmh.se
0703-00 51 15
Sjögren Irene Ledamot
irene.sjogren@kmh.se
070-516 19 11
Zilliacus Cecilia Ledamot
cecilia.zilliacus@kmh.se
Studentrepresentanter
Ivarsson Alexander alexander.ivarsson@student.kmh.se
Johannsson Tomas tomas.johannsson@student.kmh.se
Winiarski Sofia sofia.winiarski@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-01-05