Krisgrupp

  Ordinarie: Ersättare:
Ordförande Rydinger Alin Cecilia
Rektor
Scheja Staffan
Prorektor
Sammankallande Nilsson Linda
Rektors assistent
08-16 17 00
0708-25 97 35
Linnell Helena
Handläggare för planeringsfrågor
070-758 27 74
     
Ledamöter Liljenstolpe Peter
Förvaltningschef
Hofmann Peder
Chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen
Civalero Gabriella
Personalchef
Åhman Karin
Personalhandläggare
Halling Marie
Chef för Samverkansavdelningen
Tengnér Måns
Samverkansledare
Goude Andreas
Säkerhetsansvarig
Smedberg Elisabeth
Chef för IT-avdelningen
  Tysk Elsy-Marie
Chef för Serviceavdelningen
Smedberg Elisabeth
Chef för IT-avdelningen
Studentrepresentanter Assio Petra Ivarsson Alexander
Uppdaterad 2017-01-05