Kontakt

Exteriörfoto av KMH:s campus

Telefon, växel 08-16 18 00  

Registratur, frågor om verksamheten
registrator@kmh.se, telefon 08-16 18 37
Normalt öppen vardagar 08:30-12:00, 13:00-16:30.
Undantag meddelas i samband med större helger och sommartid.

Utbildningar och antagning, beställning av ansökningshandlingar
antagning@kmh.se, telefon 08-16 32 00

Intyg
studiecentrum@kmh.se

Internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal
international@kmh.se

Press
Peder Hofmann, vik. chef Samverkansavdelningen
Telefon 08-16 18 55
peder.hofmann@kmh.se

Konsertinformation
producent@kmh.se

Samverkansärenden, studiebesök, marknadsföring
samverkan@kmh.se


Postadress
Box 27711, 115 91 Stockholm
Tel. växel 08-16 18 00

Besöksadress
Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Leveransadress
Melodislingan 17, 115 51 Stockholm

Faktureringsadress
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68 
838 73 Frösön

KMH:s organisationsnummer 
20 21 00-1215

Bankgiro 
5050-0305


Här hittar du organisation och anställda


Öppettider


Tillgänglighet

Allmänna frågor och synpunkter på KMH:s webbtjänster
Måns Tengnér, redaktör
mans.tengner@kmh.se, tel. 070-173 15 63

Uppdaterad 2017-06-12