Konsertproduktion

KMH anordnar konserter och andra evenemang vilka i allmänhet produceras och samordnas av KMH:s Samverkansavdelning.

Läs mera om rutinerna för konsertproduktion under rubriken Konsertproduktion på KMH:s studentsidor.

Om du är anställd eller är student på KMH kan du ta kontakt med KMH:s konsertproducent producent@kmh.se och på våra interna sidor, läsa om hur du går tillväga. 

Uppdaterad 2015-11-18