Konsertproduktion

Konsertproduktion

Vinjettbild för konsertproduktion (från festivalen ljudOljud 2013)

Konserter på KMH organiseras i följande kategorier:

Konserter med KMH-ensembler

KMH Jazz Orchestra
KMH Symfoniorkester
KMH Stråkorkester
Edsbergs Kammarorkester
KMH Stort Brass
KMH Serenadensemble
KMH Folk
KMH Slagverk
KMH Blåsorkester
KMH Kammarkör
KMH Vokalensemble

Bokas i samråd mellan konsertproducent och respektive institution.
Marknadsförs i tryckt program och i digitala medier.

Institutions- projektkonserter

Instrumentspecifika konserter, kursavslut, terminsuppspel enskilda projekt mm.
Här ingår även konserter med KMH-ensembler.
Om du som är lärare eller annan anställd vill boka en konsert gör du det via webbformuläret Konsert- och evenemangsanmälan
Observera att även konserter utanför KMH:s campus på Valhallavägen måste anmälas här.
Ett urval marknadsförs i trycksak och i digitala medier. Övriga endast i digitala medier
Vill du boka en institutions-projektkonsert? Klicka här.

Lunchkonserter

Sker regelbundet tisdag och torsdag 12:30 i Nathan Milsteinsalen respektive Lilla salen med start 20 september.
I Nathan Milsteinsalen görs i huvudsak akustiska konserter.
I Lilla salen görs i huvudsak konserter med någon typ av förstärkning.
Om du är student, lärare eller annan anställd och har ett programförslag anmäler du det via webbformuläret Konsert- och evenemangsanmälan
Beslut om program tas en gång per månad av konsertproducent och lärarrepresentanter.
Marknadsförs i tryckt månadsprogram och i digitala medier.
Vill du skicka in programförslag? Klicka här.

Måndagar på KMH

En serie konserter, föreläsningar och upplevelser på måndagar kl 19:00.
Här ingår bl.a. Folkmusikmåndag.
Här kan var och en av våra 6 institutionerna, ca 1 gång per månad, presentera något ur sin verksamhet.
Planeras och bokas i av respektive institution i samråd med konsertproducent.
Marknadsförs i tryckt månadsprogram och i digitala medier.

Konserter i Svarta Lådan – Kreativiteum

Sker tisdag och torsdag 19:00 med start 11 oktober.
Är helt och hållet studentdrivna.
Initiativtagare ansvarar för all teknik och utser konsertvärd om konserten är offentlig.
Konsertvärd, tekniker eller motsvarande medverkar på ideell basis.
Om du är student och har ett programförslag anmäler du det via webbformuläret Konsert- och evenemangsanmälan
Beslut om program tas två gånger i månaden av konsertproducent i samråd med studentrepresentant.
Marknadsförs digitalt
Vill du skicka in ett programförslag? Klicka här.

Examenskonserter

Planeras och bokas i samråd mellan student, institution och konsertproducent.
Marknadsförs i tryckt program och i digitala medier.

Festivaler

Planeras och bokas av respektive institution i samråd med samverkansavdelningen.

Uppdaterad
Uppdaterad 2017-02-28