KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Måndagar 15:15-17:00
1E207                 


16 jan
Frågeställningar kring förnimmelser av kropp och intellekt i min musik.
Lektor Marie Samuelsson, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori


6 feb
Presentation av doktorandprojekt.
Inom ramen för KMH:s forskarutbildningssamarbete med KTH presenterar doktoranderna Torbjörn Gulz, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Mattias Sköld sina planerade projekt.


20 feb
Konceptuellt lärande och kreativitet i komposition.
Doktorand Peter Falthin, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle


6 mar
Musikens politiska ekonomi.
Rasmus Fleischer, fil.dr, post doc Stockholms universitet (och tidigare student på KMH)


27 mar
Att iscensätta barockmusik – och belysa tidlösa genusfrågor.
En tvärdisciplinär studie av Operabyråns utforskande konstnärliga arbete.
Prof. Cecilia Hultberg, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle


24 apr
Ögat och örat i musikupplevelsen. Ett forskningsprojekt i vardande.
Lektor Johan Fröst, Institutionen för klassisk musik
Adjunkt Josef Doukkali, Institutionen för musik- och medieproduktion


15 maj  PROGRAMÄNDRING
Interkulturella studier om musik och mening.
Prof. Erkki Huovinen presenterar ett pågående arbete.


Ordförande vid det Högre seminariet är UFN:s ordförande Erik Lanninger.

Välkomna!


Kontaktperson:

Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad 2017-05-12