KMH söker timavlönad lärare i jazzpiano

 

Timavlönad lärare i jazzpiano


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

söker nu en

timavlönad lärare i jazzpiano

vid Institutionen för jazz. Anställningen omfattar mindre än 20%, under läsåret 2017/18.

Ni kommer att ingå i en pool med jazzpianolärare med varierande inriktning och vara valbara för studenterna i jazzpiano.

Behörighet till anställning som timavlönad lärare

Behörig att anställas som timavlönad lärare är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens och har visat pedagogisk skicklighet.

Med motsvarande kompetens avses yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom området.

Bedömningsgrunder för anställning som timavlönad lärare

  • Graden av ämneskompetens
  • Graden av pedagogisk skicklighet
  • Samarbetsförmåga och samverkansförmåga med det omgivande samhället
  • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen.

Vi eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.

Ytterligare information

Kontakta prefekt Ola Bengtsson via mail ola.bengtsson@kmh.se

Facklig information: Eva Wedin (SACO-S) eva.wedin@kmh.se, Ing-Marie Lindberg-Thörnberg (Lärarförbundet) ing-marie.lindberg-thornberg@kmh.se och Galina Ananieva (ST), 08-16 18 67.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se.

Välkommen med ansökan!

Märk den med dnr 17/434, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av egna verksamheter samt övriga handlingar du vill åberopa. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 juli 2017 till registrator@kmh.se eller

Kungl. Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 StockholmUppdaterad
Uppdaterad 2017-06-27