KMH nu sexa i världen bland konstnärliga lärosäten

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har erövrat en imponerande sjätte plats bland världens lärosäten som erbjuder högre utbildning inom utövande konst.

Den här "topplistan" är en del av QS World University Ranking, som använder ett väl etablerat system för att mäta nivån och attraktiviteten bland högre utbildningar över världen. Underlaget är bland annat omfattande enkäter, där studenter och anställda får bedöma andra lärosäten än sitt eget.

2016 gjordes för första gången mätningar specifikt för utövande konstarter.

När vi då erövrade elfte plats, skrev vi "en hedersam placering och ett incitament för KMH att klättra ännu högre för att, till att börja med, kvala in bland de tio bästa".

Och nu är vi där, med god marginal.

KMH placerar sig därmed före såväl Indiana University Bloomington, Pariskonservatoriet, Sibelius-Akademin och Harvard University när det gäller internationell attraktivitet.

Här är listan över de 50 främsta lärosätena inom "performing arts" (öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad 2017-06-13