KMH Folk

Foto av KMH FOLK.

KMH FOLK är ensemblen där folkmusik utforskas och experimenteras med i storensemble. En brokig skara instrument och stilar blandas i ensemblen som består av studenterna vid Kungliga Musikhögskolan, Institutionen för folkmusik. Det är inte orkester. Det är inte storband. Det är inte spelmanslag. Det är KMH FOLK!

Ensemblen arrangerar sin musik tillsammans och komponerandet av nytt material ingår som en självklar del i det gemensamma arbetet. Allt under ledning av saxofonisten Jonas Knutsson.

Möt KMH FOLK som rymmer musiker och sångare ur en bred flora av kulturer och folk-/konstmusiktratitioner. I KMH FOLK kan vitt skilda referenser samsas, gemensamma nämnare utkristalliseras och idéer destilleras. Ett band på upptäcktsresa genom nya musikaliska rum där varje anhalt känns lika oväntad som självklar!

Vad händer i KMH FOLK just nu? Kolla in KMH FOLK:s egen facebooksida www.facebook.com/kmhfolk

 

Lyssna på KMH FOLK:  (se även under CD-skivor)

Uppdaterad 2016-12-21