European Master Classes and Orchestra 1, Stockholm

Anmälningskod: KMH-CG123

Kurskod: CG1203

Link to the English version of this page

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• lösa gestaltningsmässiga problem i samråd med kursledare
• uppvisa konstnärligt uttryck och tolkningsförmåga i sitt musicerande
• beskriva sina erfarenheter som musiker och sina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio
• visa insikt om hur man kan bygga upp internationella nätverk inom musiklivet

Innehåll
Kursen varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetioner ligger som grund för kursens slutkonsert.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa samt fullgjorda 30hp från universitets- eller högskoleutbildning.

Urval: sker med fördelning på instrument för att uppnå symfoniorkesterbestersättning, enligt kursansvarigs bestämmande samt regional och nationell spridning. Den har företräde som har längst studietid i högre musikutbildning eller motsvarande.

Examination och betygsgrader
Kursen examineras med aktivt deltagande och närvaro vid undervisning och minst en av konserterna. För betyget godkänd krävs minst 90% närvaro.

Betygsgrader: Godkänd och Underkänd.

Ytterligare information
Aurora Music


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

Inga dokument hittades.

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:
Uppdaterad 2017-07-11