European Master Classes and Orchestra 3, Stockholm

Anmälningskod: KMH-CG163

Kurskod: CG1063

Link to the English version of this page

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
• självständigt identifiera och lösa gestaltningsmässiga problem,
• uppvisa förståelse för orkestermusikens roll i samhället,
• uppvisa ett fördjupat konstnärligt uttryck och kunna motivera konstnärliga ställningstaganden.

Innehåll
Kursen innehåller följande:
• master classes,
• föreläsningar och seminarier,
• individuella lektionstillfällen,
• ensemblerepetitioner,
• internationellt nätverksbyggande.

Behörighetskrav
Godkänd kurs ”European Master Classes and Orchestra 2”, CG1061.

Urval: Fördelning av platser sker på instrument för att uppnå symfoniorkesterbesättning,
enligt kursansvarigs bestämmande.

Examination och betygsgrader
Kursen examineras med aktivt deltagande och närvaro vid undervisning och minst en av konserterna. För betyget godkänd krävs minst 90% närvaro.

Betygsgrader: Godkänd och Underkänd.

Ytterligare information
Aurora Music


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

Inga dokument hittades.

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:
Uppdaterad 2017-07-11