European Master Classes and Orchestra 2, Stockholm

Anmälningskod: KMH-CG161

Kurskod: CG1061

Link to the English version of this page

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• lösa gestaltningsmässiga problem i samråd med kursledare
• uppvisa konstnärligt uttryck och tolkningsförmåga i sitt musicerande
• beskriva sina erfarenheter som musiker och sina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio
• visa insikt om hur man kan bygga upp internationella nätverk inom musiklivet

Innehåll
Kursen varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetioner ligger som grund för kursens slutkonsert.

Behörighetskrav

Godkänd kurs ”European Master Classes and Orchestra 1”, CG1203.

Urval: Fördelning av platser sker på instrument för att uppnå symfoniorkesterbesättning,
enligt kursansvarigs bestämmande.

 

Examination och betygsgrader
Kursen examineras med aktivt deltagande och närvaro vid undervisning och minst en av konserterna. För betyget godkänd krävs minst 90% närvaro.

Betygsgrader: Godkänd och Underkänd.

Ytterligare information
Aurora Music


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

Inga dokument hittades.

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:
Uppdaterad 2017-07-11