KMH:s campus


KMH:s nya campus, huvudbyggnaden 2016-01-18

Med en välkomnande glasfasad och inbjudande entré står nu KMH:s nya campus färdigt: centralt, lättillgängligt och öppet för både studenter och allmänhet. Med byggnadsminnen som utgångspunkt möter de nya byggnaderna de gamla och berikar varandra.

KMH har länge varit i behov av nya och för verksamheten lämpade lokaler. För KMH är närheten till Stockholms centrala delar viktig både för att behålla de bästa lärarna, samt vara tillgänglig för allmänheten.

Den nuvarande placeringen invid Valhallavägen är därför ett naturligt och attraktivt val för verksamheten. Platsen karaktäriseras av stallanläggningens byggnader, gårdsrummet mellan tegelbyggnaderna och platsen framför stallbyggnadens gavel mot Valhallavägen som blir entréplats.

Kungasalen i augusti 2016

De nya byggnaderna för KMH har lokaliserats så att den äldre byggnationen ges en huvudroll i anläggningen som helhet. 

KMH:s nya lokaler består av en yta på ca 16 000 kvm. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum, administration, m.m. Det långsmala huset som löper längs Lidingövägen innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen, körsalen, studenternas experimentsal Svarta lådan, men även en del undervisningsrum.

Nathan Milstein-salen i augusti 2016

Det före detta stallet och ridhuset är sedan 1993 byggnadsminnesmärkta och har därför bevarats. Stallet är KMH:s nya bibliotek. Den s.k. gula villan har flyttats till ett läge bakom ridhuset och återfår sin ursprungliga röda färg. Runt skolan byggs 370 bostadsrätter i en båge.

Byggstarten skedde 2013 och inflyttningen sommaren 2016.

Gestaltningen av skolans rum präglas av rumslig och akustisk flexibilitet. Konsertsalar kan varieras för olika användning och foajéer kan möbleras efter olika typer av evenemang. Luften i lokalerna ska hålla en viss fukthalt för att tillgodose såväl sångarnas som instrumentens särskilda behov.

Precis som vid all campusplanering har ett stort fokus legat på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. KMH:s alla aktiviteter utgår därför från ett gemensamt rum som sammanfogar publika lokaler och skolans centrala funktioner. Genom skolans foajé kan besökare strömma på väg mot konsertsalar där gratis konserter kommer att ges nästan varje dag. Förhoppningen är att byggnaden blir en publik ikon i Stockholm som är inbjudande för såväl studenter som allmänhet.

Se även under Stöd KMH

Broschyr - Musik för miljoner:

Folder "<i>Musik för miiljoner"</i>

 

Uppdaterad 2017-06-12