KMH:s campus


KMH:s nya campus, huvudbyggnaden 2016-01-18

Med en välkomnande glasfasad och inbjudande entré är KMH:s nya campus centralt, lättillgängligt och öppet för både studenter och allmänhet.

Kungasalen i augusti 2016

KMH:s nya lokaler består av en yta på ca 16 000 kvm. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum, administration, m.m. Det långsmala huset som löper längs Lidingövägen innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen, körsalen, studenternas experimentsal Svarta lådan, men även en del undervisningsrum.

Nathan Milstein-salen i augusti 2016

Det före detta stallet och ridhuset är sedan 1993 byggnadsminnesmärkta och har därför bevarats. Stallet är KMH:s nya bibliotek. Den s.k. gula villan har flyttats till ett läge bakom ridhuset och har återfått sin ursprungliga röda färg. Runt skolan byggs 370 bostadsrätter i en båge.

Inflyttningen skedde sommaren 2016.

Gestaltningen av skolans rum präglas av rumslig och akustisk flexibilitet. Konsertsalar kan varieras för olika användning och foajéer kan möbleras efter olika typer av evenemang. Luften i lokalerna ska hålla en viss fukthalt för att tillgodose såväl sångarnas som instrumentens särskilda behov.

Ett stort fokus har legat på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. KMH:s alla aktiviteter utgår därför från ett gemensamt rum som sammanfogar publika lokaler och skolans centrala funktioner. Genom skolans foajé kan besökare strömma på väg mot konsertsalar där gratis konserter ges nästan varje dag. Byggnaderna har redan blivit en publik ikon i Stockholm som är inbjudande för såväl studenter som allmänhet.

Se även under Stöd KMH

Uppdaterad 2017-09-01