Master in Contemporary Performance and Composition

Om utbildningen

Programmet Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo)är ett tvåårigt masterprogram som erbjuder studenterna en plattform för experimentell musik i europeisk miljö.

De medverkande lärosätena är:

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estonia)
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Sweden)
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (France)
Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Germany)

Som student tillbringar man en termin vid vart och ett av de medverkande lärosätena och flyttar från det ena till det andra tillsammans med de övriga CoPeCo-studenterna. Studierna är centrerade kring ett självständigt arbete (Master Degree Project) som färdigställs under de två studieåren.

Se även www.copeco.net" target="_blank">CoPeCo:s hemsida.

* På antagning.se kommer det att stå "Öppet för sen anmälan" om du anmäler dig efter 15 januari vilket är antagningsomgångens sista anmälningsdag. Sista anmälnings/kompletteringsdag för CoPeCo är gemensam för de medverkande lärosätena och satt till 31 januari. Även de anmälningar till CoPeCo som kommer in efter 15 januari kommer att räknas som i tid inkomna.

___________________________________________________________________________

Uppdaterad 2016-12-07