Masterprogram musiker – Nordisk master i jazz (NOMAZZ) 120 hp

I samarbete med Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) i Århus, Danmark, och Sibelius Akademin (SibA) i Helsingfors, Finland erbjuder KMH ett Nordiskt Masterprogram i jazz. Som mest tre studenter kan antas/år till respektive skola. Undervisningen sker på engelska.

Som student på programmet går man två terminer på den skola där man är antagen och en termin var på de övriga två skolorna. Rese- och levnadskostnader är delvis täckta. Utbildningsprogrammets mål är att ge en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Det ger en unik möjlighet att studera och ta vara på varje skolas speciella kompetensområden och att forma en egen musikalisk profil i samarbete med andra jazzmusiker på hög nivå.

Kurser som ingår är individuella lektioner och konstnärlig handledning på Huvudinstrument samt Examensarbetet, ett självständigt arbete på hög konstnärlig nivå. Examensarbete görs på hemskolan under den sista terminen. 

Därtill kommer valbara kurser och/eller projekt samt kurser i Arbetsmarknad och entreprenörskap knutet till förutsättningarna i de olika länderna samt en orientering om de olika ländernas jazztradition/historia. Programmet ger stora möjligheter till spännande samarbetsprojekt över gränserna.

Mer information om programmet finns på www.nomazz.net

Uppdaterad 2016-11-17