Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Vinjettbild till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kompletterande pedagogisk utbildning är ett utbildningsprogram för dig som inte har någon lärarexamen, men som arbetar inom gymnasieskola eller annan skolform, och som vill komplettera till en lärarexamen.

Programmet innebär studier om totalt 90 hp och ges på helfart. En dag per vecka, måndag, är seminariedag på KMH.

KPU-programmet består av tre kursdelar: UVK 60 hp (utbildningsvetenskaplig kärna), VFU 30 hp (verksamhetsförlagd utbildning), samt ett självständigt arbete om 15, som ingår i UVK-delen av programmet. 

Förkunskaper och urvalsgrunder
För tillträde till utbildningen krävs:

Grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap. 5 § och HSVFS 2009:1, samt kunskaper i svenska språket enligt HSF 7 kap. 6 § och HSVFS 2009:1 4 §

Särskild behörighet:
- ämneskunskaper i undervisningsämnet musik i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, samt
- arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik omfattande minst 2 år i tid med minst 50% av heltid eller motsvarande. Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen kan laddas upp via ditt konto på antagning.se eller skickas in till Antagningsservice (adress, se antagning.se).

Uppdaterad 2017-03-21