Kandidatprogram musiker – kyrkomusiker 180 hp

OBS! Ingen antagning till ht 2017!

Detta utbildningsprogram leder konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp. Det innebär en normalstudietid av tre år, med 30 hp per termin. Programmet, som ges vid institutionen för klassisk musik, motsvarar till stora delar den kyrkomusikerutbildning som tidigare ledde till organistexamen.

Programmet ger dig kompetens att framföra och leda musik på hög teknisk och konstnärlig nivå, särskilt inom det kyrkomusikaliska området. Du får också goda färdigheter i att undervisa samt förmåga att leda och organisera musikverksamhet inom Svenska kyrkan och andra samfund.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen, se under respektive profil. Utbildningen innehåller ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp, som kan vara en konsert eller motsvarande konstnärligt arbete samt skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Liturgiskt orgelspel
• Solistiskt orgelspel
• Klassiskt pianospel
• Sång
• Kördirigering vuxenkör
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Harmonilära och kontrapunkt, Gehörslära, Brukspiano, Kördirigering med metodik, Barn- och ungdomskör, Liturgisk sång och dirigering, Orkesterdirigering, Orgelkunskap, Musikhistoria med kyrkomusikalisk inriktning, Pedagogik, Orgelmetodik, Vokalmetodik, Mediateknik, Kyrkomusikaliska seminarier) och valbara kurser.

Förutom KMH:s lektions- och övningsinstrument kommer du att ha tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Läs om Kandidatprogram i musik 180 hp

Uppdaterad 2016-11-17