Kandidatprogram musiker – klassisk musik, tidig musik 180 hp

Du kan studera följande instrument:
blockflöjt
traversflöjt
barockoboe
barockfagott
zinka
sackbut (barockbasun)
barockviolin
barockviola
barockcello
viola da gamba
violone
barockluta, renässansluta, teorb, barockgitarr
cembalo
orgel
sång (samtliga rösttyper inklusive countertenor).

För några av instrumenten finns en pdf som beskriver hur provspelningen går till för just det instrumentet. Klicka på instrumentnamnet för att öppna filen. En fullständig beskrivning av behörighetskraven finns under rubriken Anmälan och provbeskrivning.

Profilen behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete kan utgöras av en konsert – eller ett motsvarande konstnärligt arbete – och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är
• Huvudinstrument
• Ensembler och kammarmusik
• Fördjupningskurser med valbara moment
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Musikhistoria, Musikteori, Gemensamma och instrumentspecifika stödämnen) samt valbara kurser och/eller projekt. Du som spelar ackordinstrument får utbildning i både solo- och generalbasspel inom kursen Huvudinstrument.

Uppdaterad 2016-11-22