Pianostämmarutbildning (60 hp)

KMH erbjuder Sveriges enda utbildning till pianostämmare på högskolenivå. Utbildningen anordnas som deltidsstudier med 30 hp/läsår, d.v.s. två studieår.

Huvudmomentet är praktisk övning i pianostämning på gehör. Dessutom tillkommer bl.a. orientering i mekanikjustering, stämnagelbyte och besträngning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov. Urval baserat på resultatet i antagningsproven.

Läs om Grundnivå utan examen

Uppdaterad 2016-10-24