Pedagogisk utbildning för musiker (60hp) - Klassisk musik

OBS! Ingen antagning till ht 2017.

Utbildningen är en pedagogisk vidareutbildning för musiker verksamma inom klassisk musik oavsett instrument, och som vill arbeta yrkesmässigt som instrumental/ensemblelärare.

Efter fullgjord utbildning får du samma kompetens som efter en musikerutbildning med musikpedagogisk specialisering. Studiegången är delvis gemensam med grundutbildningarna (Musikerprogram 180 hp).

Behörighetskrav: se utbildningsplanen.

Kurser inom huvudämnet är Ensembleledning, Instrumentalmetodik, Repertoar och interpretation, Pedagogik, Slutpraktik, Pedagogiskt specialarbete samt valbara metodikkurser eller kurser med pedagogisk anknytning.

Läs om Grundnivå utan examen

Uppdaterad 2017-01-13