Kandidatprogram musiker – klassisk musik 180 hp

Om utbildningen

Du kan studera följande huvudinstrument:

sång
flöjt
oboe
klarinett
fagott
saxofon
valthorn
trumpet
trombon
bastrombon
tuba
slagverk
violin
viola
violoncell
kontrabas
piano
harpa
accordeon
gitarr
orgel

Klicka på instrumentnamnet kommer du till en pdf som beskriver hur provspelningen går till för ditt instrument. En fullständig beskrivning av behörighetskraven finns under rubriken Anmälan och provbeskrivning.

Obligatoriska stycken

Här finns en lista med obligatoriska stycken för de instrument där obligatoriska stycken inte står i provbeskrivningen:
Obligatoriska stycken vid musikerantagningen 2017


För cembalo, blockflöjt samt de flesta barockinstrument, se profilen
Tidig musik.

Profilen ger dig en yrkesmässig kompetens för verksamhet inom symfoniorkestrar, operahus, mindre orkestrar och kammarensembler samt körer på professionell nivå. En väsentlig del av undervisningen är projekt i olika ensemble- och orkesterkonstellationer.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Arbetet utgörs av en konsert samt ett av studenten framställt programhäfte med verkkommentarer och en egen skriven text som redogör för den konstnärliga processen.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Huvudinstrument
• Ensembler och kammarmusik
• Symfoniorkester alternativt Kammarkören
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Musikhistoria, Musikteori, Akustik, Musikkommunikation, Ergonomi, Medieteknik, Tidig musik, instrumentspecifika stödämnen) och valbara kurser.

Uppdaterad 2017-02-13