Magisterprogram i musikterapi 60hp

Ges vartannat år. Nästa tillfälle att söka är till ht 2018.

Utbildningen, som utgår från en humanistisk musiksyn, är processinriktad och syftar till integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Studierna ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. Den avslutas med en magisteruppsats inom ämnesområdet musikterapi.

Utbildningen har psykoterapeutisk inriktning vilket innebär att du i anslutning till utbildningen också ska genomgå egenterapi.

Magisterprogrammet ges på halvfart med undervisning varannan onsdag.

Programmet ges under förutsättning att tillräckligt många kan antas till programmet.

Förkunskapskrav: se utbildningsplanen.

  
Uppdaterad 2017-06-08