Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice

OBS! Ingen antagning till hösten 2018.

Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice är ett genreneutralt masterprogram vars syfte och huvudsakliga utformning delas med ett antal europeiska konservatorier och musikhögskolor i ett internationellt samarbete.


Redan i ansökan till programmet skall den sökande presentera en projektidé som under studietiden ligger till grund för examensarbetets utformning. Projektet skall utformas som ett samarbete med yrkeslivet, vilket t ex kan innebära samarbete med en annan musikinstitution, samhällsinstitution eller med näringslivet.

Programmet präglas av studier inriktade på ledarskap, scenframställning, projektledning och entreprenörskap. Utbildningen innehåller en stor mängd handledning och självutvärdering.

Behörighetskrav och provbeskrivningar

LS21.7a Du ska tillsammans med din ansökan, senast den 10 januari, skicka in en presentation av det slutprojekt som du vill göra som examensarbete. Du ska kortfattat beskriva ditt kommande projekt. Om du vill komplettera denna projektbeskrivning får du gärna skicka in ett klingande eller ett visuellt exempel.

LS21.7b består av tre delar:
• ett masterprov inom det område du räknar dig; ex komponister gör enligt provbeskrivning för master komponister, klassisk musiker enligt master klassisk musiker etc.
• ett gruppdynamiskt prov. Du kommer att ingå i en grupp där du dels kommer att få utföra uppgifter, dels att själv styra gruppens arbete.
• en kort intervjuv

Provets längd: Instrumentprov, ca 20 min Gruppdynamiskt prov, ca 45 min Intervjuv, ca 15 min

Medverkande lärosäten:
Prince Claus Conservatoire in Groningen (Nederländerna, värdhögskola)
Royal Conservatoire in The Hague (Nederländerna)
Reykjavik Academy of the Arts, Department of Music (Island)
KMH (Sverige)

Se även www.musicmaster.eu

Uppdaterad 2017-04-19