Masterprogram musiker – kyrkomusiker, vokal 120 hp

Om utbildningen

Programmet förbereder dig för ett yrkesliv som kyrkomusiker på hög internationell nivå och ger möjlighet till stor profilering inom några av verksamhetsfältets huvudområden. Således väljer du redan i ansökan en profil med tyngdpunkten lagd vid kördirigering (MKyvo) och vokal inriktning eller en instrumental profil (MKyin) med orgel i fokus. Kurser i huvudinstrumentet understöds av för både kyrkomusikeryrket och profilen relevanta ämnen såsom branschkunskap, mental träning och uppförandepraxis. För vokalprofilen specifika ämnen utgör t ex ensembleledning och sång och för instrumentalprofilen exempelvis improvisation, andra klavérinstrument och orgelkunskap.

Examensarbetet (30hp) innebär en möjlighet för dig att genom självständigt arbete fokusera på och dokumentera den konstnärliga processen. Redovisningen kan ske i flera former: genom skriftligt arbete, audiovisuell dokumentation och/eller digitala media (blogg). Du kan också välja en forskningsförberedande inriktning.

Uppdaterad 2016-11-15