Masterprogram musiker – klassisk musik, tidig musik 120 hp

Profilen behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till tidig romantik, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Det konstnärliga och speltekniska arbetet inom ramen för huvudinstrumentundervisningen fördjupas och profileras. Individuella kritiska källstudier får ökat utrymme, så även huvudinstrumentets närbesläktade biinstrument (t.ex. viola d’amore, klavikord, hammarklaver, olika luttyper, etc).

Studierna i uppförandepraxis behandlar allmängiltigt källmaterial, estetikproblem rörande framförande av tidig musik i nutid och paralleller med andra konstarter. Även anknytningar till den gängse klassiska musikteorin utvecklas. Instuderingen i samspel med andra instrument utökas. I kammarmusiken läggs ökad vikt vid arbetet med varje grupps förmåga att utan särskild ledare själv bedriva ett kreativt och effektivt repetitionsarbete.

Tidig musik och nutida musik har många estetiska beröringspunkter, främst problematiken för musikern att gestalta en interpretation utan att ha en tradition att falla tillbaka på. Modern repertoar kan väljas som individuell specialisering. Samprojekt kan genomföras t.ex. med kompositionsprogrammen.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Huvudinstrument
• Kammarmusik
• Valbara fördjupningskurser
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Konstnärlig forskningsförberedande kurs, Seminarieserie) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-15