Masterprogram musiker – klassisk musik, Edsberg 120 hp

Om utbildningen

Profilen bygger på samma temastruktur som motsvarande kandidatutbildning, men med ett större inslag av självständiga studier. Det är en utbildning inom klassisk musik där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram.

Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används i utbildningen. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Kammarmusik är en stor del av profilen och är lika viktig som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner.

Kurser inom huvudämnet är:
• Huvudinstrument
• Ensemblespel
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Edsbergsforum, Musik och samhälle, Musikteori). 

Denna profil finns för piano, violin, viola och violoncell samt för ensembler med dessa instrument.

Undervisningen är förlagd till Edsbergs slott vid Edsviken i Sollentuna, 20 minuters resa från Stockholm city.

Uppdaterad 2016-11-15