Masterprogram musiker – klassisk musik, kammarmusik/solist 120 hp

Om utbildningen

För några av instrumenten finns en pdf som beskriver hur provspelningen går till för just det instrumentet. Klicka på instrumentnamnet för att öppna filen. En fullständig beskrivning av behörighetskraven finns under rubriken Anmälan och provbeskrivning.

sång
flöjt
oboe
klarinett
fagott
saxofon
valthorn
trumpet
trombon
tuba
slagverk
violin
viola
cello
kontrabas
piano
gitarr
harpa
accordeon

För cembalo, blockflöjt samt de flesta barockinstrument, se profilen
Tidig musik.

Obligatoriska stycken

Här finns en lista med obligatoriska stycken för de instrument där obligatoriska stycken inte står i provbeskrivningen:

Obligatoriska stycken vid musikerantagningen 2017


Profilen förbereder dig för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå. Arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många musiker växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i landets olika orkestrar. Du väljer redan i ansökan en profil mot orkestermusik eller kammarmusikstudier. 

Studierna ger möjlighet till samarbetsprojekt med program som komposition och dirigering. Kammarmusik i olika konstellationer med alla klassiska instrument inom KMH är en stor del av profilen. 

Kurser inom fördjupningsområdet är huvudinstrument, ensemble och kammarmusik, symfoniorkester samt examensarbete. Examensarbetet innebär en möjlighet för dig att genom självständigt arbete fokusera på och dokumentera en konstnärlig process eller en till fördjupningsområdet relaterad frågeställning. Redovisning sker genom skriftligt arbete och klingande/audiovisuell dokumentation.

Till detta kommer kurser i stödämnen som Entreprenörskap, Mental träning och Musikhistoria – uppförandepraxis. Profilen kammarmusik/solist är öppen för sång och samtliga instrument inom klassisk musik.

Uppdaterad 2017-02-13