Kandidatprogram komposition – jazz 180 hp

Profilen jazz kombinerar klassiska kompositionsämnen med specifika ämnen för området. I studierna ingår bl.a. storbandsorkestrering, arrangering i jazz- och angränsande idiom för symfoniska besättningar, samt regelbundna projekt.

Minst 90 hp utgörs av studier inom fördjupningsområdet. Därutöver tillkommer obligatoriska stödämnen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete inom huvudämnet omfattande 15 hp. Dessutom ingår valbara kurser som kan vara en fördjupning i huvudämnet eller breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Kurser inom huvudämnet är Komposition, Kompositionsforum samt Examensarbete. Därtill kommer kurser i stödämnen (Kontrapunkt, Harmonilära, Instrumentation, Notation, Instrumentkännedom, Akustik, Gehör, Formlära, Analys) samt valbara kurser och/eller projekt.

Uppdaterad 2016-11-22