Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Överlämnande av klaverutdrag till kortoperaprojekt 2017

Corinne von Dardel (kompositionsstudent KMH) lämnar över sin nyskrivna kortopera till sångarna Isabella Lundqvist och Hannes Öberg (Operahögskolan).

Andreas Weixler och Se-Lien Chuang från Bruckner-universitetet i Linz besöker KMH inom Erasmus+-programmet och ger konserten VIRTUOSO CHANCES 30/9.

Kammarkören finslipar de sista detaljerna inför sin lunchkonsert den 14 april! Här repeteras Kristin Boussards verk "1783" som uruppfördes i Reaktorhallen under ljudOljud 2016.

Prefekt:
Anders Sjögren anders.sjogren@kmh.se
tel. 08-16 18 95, 072-146 27 75

Med cirka 50 studenter är institutionen Sveriges största centrum för kvalificerad utbildning inom komposition, dirigering och musikteori. Utbildningarna har ett grundmurat rykte både nationellt och internationellt och leder ofta rakt in i en professionell verksamhet.

Institutionen präglas av en öppen estetisk hållning. Målet är att inspirera och stödja studenterna till att utveckla ett eget personligt konstnärskap i en kreativ miljö. Varje student ges möjlighet att utforma sin utbildning efter personliga önskemål och förutsättningar inom utbildningsplanernas vida ramar. I samarbete med andra studenter och lärare skapas ett flertal årliga projekt i form av föreställningar, konserter och installationer.

Institutionen samverkar med andra högskolor såsom Stockholms Konstnärliga högskola (Operahögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Dans och Cirkushögskolan), Kungl. Tekniska Högskolan och Kungl. Konsthögskolan. Det ger studenterna tillfälle att arbeta med gränsöverskridande projekt och att delta i forskningssamarbete.

Gästlärarbesök är en viktig del av verksamheten och stora resurser används för detta ändamål.

Workshop med Norrbotten NEO i februari 2015, inför festivalen ljudOljud

Uppdaterad 2017-02-13