Kammarmusik – Kom & Hör

Foto från Edsbergs slott, prof. Mats Zetterqvist undervisar i kammarmusik.

Kammarmusiken har alltid en central plats i KMH:s utbildningar i klassisk musik. Den innebär ett intimare format än symfoniorkestern, men samtidigt mer dynamiskt än en solist ensam mitt på scenen.

I stället är det vanligtvis två till åtta musiker i en nära sammansvetsad musikalisk enhet som kommunicerar, både med sig själva och med publiken, på ett sätt som är unikt just för kammarmusiken.

Under elva år (2006-2016) manifesterades studenternas passion för kammarmusik i den studentdrivna festivalen Kom & Hör.

Fr.o.m. 2017 ersätts festivalen med koncentrerade kammarmusikupplevelser i andra former: i ordinarie konsertprogram som ges under hela säsongen, men också i ett antal examens- och diplomkonserter, varav de flesta äger rum under den senare delen av vårterminen.

Uppdaterad 2016-08-31