Jan Wallanderpriset

Foto av Jan Wallanderpriset 2017: en violin byggd av Michele Deconet i Venedig 1750. Foto: Stefan Nilsson.
Jan Wallanderpriset 2017: en violin byggd av Michele Deconet i Venedig 1750. Foto: Stefan Nilsson.

Stiftelsen Bruksfonden (Handelsbanken) i samarbete med Kungl.Musikhögskolan i Stockholm utlyser Jan Wallanderpriset!

Utlysningen vänder sig till dig som höstterminen 2016 är registrerad student vid musikerprogram på avancerad nivå vid svensk musikhögskola, med violin som huvudinstrument och inriktning klassisk musik.

Priset innebär att du under ett år, med möjlighet till förlängning, får disponera en violin som är tillverkad av Michele Deconet i Venedig 1750. I priset ingår även tillgång till en repetitionslokal centralt i Stockholm.

Priset kommer att utdelas vid en ceremoni i Stockholm torsdagen den 30 mars 2017.

Till anmälan skall följande bifogas:

• personbevis

• intyg som styrker studierna enligt ovan

• rekommendationsbrev från nuvarande huvudinstrumentlärare

• en DVD (bild och ljud) där den sökande spelar en sats från en klassisk sonat samt en sats ur en konsert eller ett virtuosverk.

Den sammanlagda speltiden skall vara högst 20 minuter.

Juryn består av professor Elina Vähälä (Musikhochschule, Karlsruhe), professor Olivier Charlier (Musikonservatoriet, Paris) samt professor Cecilia Rydinger Alin, rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

Ansökan skall vid inlämnandet vara fullständig för att vara giltig. Vid frågor kontakta Ida Lindkvist, handläggare: tel. 08-16 18 78, ida.lindkvist@kmh.se.

Ansökan till Jan Wallanderpriset 2017 skall vara Kungl. Musikhögskolan (KMH) tillhanda senast fredag 13 januari 2017.

Ladda ner ansökningsblankett här

Uppdaterad 2016-12-15