Jazzinstitutionens utveckling

UTVECKLINGEN AV JAZZINSTITUTIONEN VID KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN

Ola Bengtsson, prefekt vid Institutionen för jazz, frågade mig när jag gick i pension 2014 om jag inte kunde skriva någonting om historien bakom jazzinstitutionens tillkomst.

– Jo, det lovade jag. Men som de flesta vet så är pensionärer bland de mest upptagna människor som finns, så det har tagit lite tid att komma till skott…

Men nu är äntligen mitt löfte infriat och här är berättelsen, håll till godo – och hoppas ni orkar igenom till slutet!

Tyresö den 27 jan. 2017

Stefan Brolund

Tiden 1977-1987
Natten är dagens mor...

Tiden 1987-1994
...Kaos är granne med Gud

Tiden efter 1994

Uppdaterad 2017-02-06