Jämlikhetsgrupp

Ordförande
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Sekreterare
Åhman Karin Personalhandläggare
karin.ahman@kmh.se
08-16 18 92
   
Ledamöter  
Berggren Thomas Chef för Studieadministrativa avdelningen
Vice ordförande
Leder det operativa ledarskapet för jämställdhetsarbetet
thomas.berggren@kmh.se
Civalero Gabriella Personalchef
gabriella.civalero@kmh.se
Halling Marie Chef för Samverkansavdelningen
marie.halling@kmh.se
Lindkvist Ida SACO
ida.lindkvist@kmh.se
Kvissberg Filip Lärarförbundet
filip.kvissberg@kmh.se
Student-
representanter
Ek Benjamin benjamin.ek@student.kmh.se
Lindgren Kajsa kajsa.lindgren@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-06-30