IT vid KMH


2016-09-02: Viktig information om flytt av filer till ny lagringsplats

Du behöver snarast flytta det material du hittills har kunnat spara på din lokala lagringsplats (din hemkatalog) på filservern GIMLE. Den kommer senast vid årsskiftet att ersättas av en ny kallad FIL02. Se instruktioner här.


IT-avdelningen har det övergripande ansvaret för KMH:s IT-miljö.

All personal och studenter har tillgång till KMH:s IT-miljö och de gemensamma IT-systemen såsom t ex Helpdesklokalbokningssystemutskriftsystem, lärplattform/virtuella rum m.m.

De föreskrifter som gäller vid användning av IT-miljön finns att läsa om under länken Regler och rutiner.

I samband med att du börjar på KMH erhåller du inloggningsuppgifter till ett individuellt användarkonto, en e-postadress och en hemkatalog. Du får även tillgång till den avdelnings-/institutionsgemensamma fillagringsytan, det trådlösa nätverket och Eduroam.

Behörighet till specifika IT-system tilldelas enligt särskilda rutiner.

IT-support ansvarar för att ge stöd till anställda och studenter på KMH:s IT-utrustning (ej privat utrustning), i det fasta och trådlösa nätverket.

Har du frågor om IT eller vill göra en felanmälan loggar du i första hand in på Helpdesk där du kan få svar på de vanligaste frågorna i FAQ (Vanliga frågor).

Helpdesk hittar du på direktadressen helpdesk.kmh.se. Du hittar också en länk till helpdesksidan i de röda genvägsknapparna överst på startsidan för studenter (www.kmh.se/för-studenter).

Uppdaterad 2016-09-21