IT vid KMH

IT-avdelningen har det övergripande ansvaret för KMH:s IT-miljö.

All personal och studenter har tillgång till KMH:s IT-miljö och de gemensamma IT-systemen såsom t ex Helpdesklokalbokningssystemutskriftsystemgemensam kalender, lärplattform/virtuella rum m.m.

De föreskrifter som gäller vid användning av IT-miljön finns att läsa om under länken Regelverk.

I samband med att du börjar på KMH erhåller du ett individuellt användarkonto, en e-postadress och en hemkatalog. Du får även tillgång till den avdelnings-/institutionsgemensamma fillagringsytan, det trådlösa nätverket och Eduroam.

Behörighet till specifika IT-system tilldelas enligt särskilda rutiner.

IT-avdelningen ansvarar för att ge stöd till anställda och studenter på KMH:s IT-utrustning (ej privat utrustning), i det fasta och trådlösa nätverket.

Har du frågor om IT eller vill göra en felanmälan loggar du i första hand in på IT helpdesk där du kan få svar på de vanligaste frågorna i FAQ (Vanliga frågor). 

Helpdesk hittar du på direktadressen helpdesk.kmh.se. Du hittar också en länk till helpdesksidan i de röda genvägsknapparna överst på startsidan för anställda: www.kmh.se/för-anställda.

Uppdaterad 2016-08-19