IT-avdelning

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passersystem. Detta inbegriper bland annat följande:

Detta inbegriper hantering av:

 • Framtagande av IT-policy och IT-strategi
 • Drift av KMH:s IT-miljö
 • Förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, nätverk, basutbud* samt av IT-avdelningen ägda IT-system 
 • Systemutvecklings- och integrationsfrågor i IT-miljön
 • Upphandling av IT-utrustning och programvaror, IT-tjänster samt skrivare och telefoner
 • Hantering av användarkonton, roller  och rättigheter i KMH:s IT-miljö   
 • IT-support (dock ej applikationer) till personal och studenter
 • Systemutvecklingsansvar för anläggningsregister
 • Årlig inventering och registerhållning av all IT-utrustning
 • Installationer och uppdateringar av klientdatorer och teknisk plattform
 • Driftsgodkännande av interna IT-system
 • Registerhållning av licenser
 • Hantering av telefonabonnemang för personal
 • Ansvar för fysisk säkerhet, skalskydd och bevakningsfrågor
 • Behörighetshantering för tillträde till lokaler
Chef Smedberg Elisabeth
Helpdesk

Ärenden till helpdesk anmäles alltid via
helpdesk.kmh.se 

Tel. 08-16 19 39
(endast vid akuta problem med t.ex. inloggning) 

Säkerhetsansvarig 08-16 18 14
   
Goude Andreas Systemansvarig,säkerhetsansvarig
andreas.goude@kmh.se 
Holt Emil Systemspecialist
emil.holt@kmh.se
Lindh Marcus Support-/driftstekniker
marcus.lindh@kmh.se
Skaffman Erik Systemutvecklare
erik.skaffman@kmh.se 
Smedberg Elisabeth Chef
elisabeth.smedberg@kmh.se
08-16 14 64
Tigerschiöld Magnus Driftsansvarig
magnus.tigerschiold@kmh.se
Uppdaterad 2017-03-21