Ioannis får kandidatarbetet publicerat i internationell tidskrift

Foto av Ioannis Theodoridis
Ioannis Theodoridis

Den klassiske gitarristen och tidigare KMH-studenten Ioannis Theodoridis har fått sitt examensarbete från kandidatprogrammet på KMH publicerat i den ansedda Lennox Berkeley Society Journal i England.

Ioannis Theodoridis gick förra våren ut kandidatprogrammet i klassisk gitarr, med Peter Berlind Carlson som huvudlärare. Sitt självständiga arbete (examensarbete) ägnade han åt närstudier av "Theme and Variations for guitar, op. 77" av den brittiske tonsättaren Sir Lennox Berkeley (1903-1989).

Examensarbetet bestod som brukligt både av en konsert och ett skriftligt arbete – det senare i form av en analys och beskrivning av bakgrunden till verket. Den väckte uppmärksamhet och intresse hos The Lennox Berkeley Society, som nu alltså har publicerat arbetet i sin årsskrift.

Lennox Berkeley räknas som en av de viktigare brittiska tonsättarna under 1900-talet. Han studerade i Paris för Nadia Boulanger och Maurice Ravel, och hans musik – som spänner över de flesta genrer från opera och kyrkomusik till symfonier och kammarmusik – har också bitvis tydligt franskpåverkade drag.

Berkeley samarbetade ofta med Benjamin Britten, var professor i komposition vid Royal Academy of Music i London och var också ledare för upphovsrättsorganisationen Performing Rights Society.

Ioannis Theodoridis är född i Sverige och studerar för närvarande klassisk gitarr på masternivå vid Royal College of Music i London. 

Handledare för examensarbetet var Ralf Sandberg och examinator Peter Berlind Carlson.

www.lennoxberkeley.org.uk/downloads/theodoridis-essay.pdf

Kandidatarbetet i DiVA:
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:730345

Ioannis Theodoridis hemsida:
www.ioannistheodoridis.com

Uppdaterad 2016-07-07