Internationellt

Världskarta

Som anställd vid Kungliga Musikhögskolan har du en möjlighet att ansöka om delfinansiering för personalmobilitet alternativt lärarmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom Erasmus+ programmet.

Genom personalmobilitet kan alla anställda, inklusive lärare, göra ett studiebesök eller delta i arbetsförlagd fortbildning sk jobbskuggning där du följer en kollega och ser hur arbetetet utförs, delta i kurser, seminarier eller workshops. Det ska gälla för fortbildning i egna arbetsuppgifter.

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar (max 2 månader). Med undervisning syftar man till undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå i form av föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärare- och personalmobilitet inom högre utbildning i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

Kontakt
För frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal,
kontakta Maarit Hämäläinen, internationell koordinator, Studieadministrativa avdelningen
international@kmh.se, tel. 070-183 71 39


Samtliga tjänsteresor ska bokas genom Resevaruhuset. Det gäller flyg, tåg, övriga färdmedel i den mån det går samt hotell. Resevaruhuset beaktar i sitt arbete de upphandlingsavtal som slutits inom staten. 

För vidare information se www.kmh.se/tjänsteresa

Uppdaterad 2016-08-22