Internationella studenter

Utländska personer kan söka till KMH för att bli ordinarie studenter eller utbytesstudenter. Antagning kan endast ske efter ansökan. Ordinarie sökande måste deltaga i antagningsprov i Stockholm. Antagning sker endast en gång per år.

Svenska är det officiella språket på KMH och används i såväl antagningsprov som i kurser och lektioner, med undantag av tre masterprogram där undervisningsspråket är engelska, nämligen Nordic Master in Folk Music (NoFo), Nordic Master in Jazz (Nomazz) samt Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP).

För utbytesstudenter gäller särskilda regler för prövning och antagning. All antagning beslutas centralt av rektor på grundval av resultaten vid antagningsproven. Ingen antagning kan beslutas av enskilda tjänstemän eller lärare.

Från och med läsåret 2011/2012 måste alla studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz betala studieavgifter vid alla svenska universitet och högskolor, även vid KMH. Studieavgiften för ett helt läsår vid KMH är 255.000 kronor. Samtidigt med studieavgifter infördes ett nationellt svenskt stipendieprogram för internationella studenter. KMH har fått medel för ett enda stipendium per läsår som finansierar hela studieavgiften. Rektor har beslutat att detta stipendium är öppet för ansökan för antagna internationella masterstudenter och det täcker studieavgifterna för ett fullständigt tvåårigt masterprogram. Studieavgiften betalas i förväg för varje termin. Studenter från länder inom EU/EES och Schweiz samt utbytesstudenter betalar inga studieavgifter.

Internationella studenters studiefinansiering måste som regel ordnas från hemlandet (inkl. sökande till det enda stipendiet men inte tilldelats detta), eftersom dessa normalt sett inte kan få svenska studiemedel och KMH inte heller kan erbjuda vare sig ekonomiskt stöd (annat än det ovan nämnda stipendiet) eller fri bostad.

Ordinarie student
Om man önskar bli ordinarie student ansöker man på samma sätt som svenska studenter. Observera att kunskaper i svenska är allmänna behörighetskrav i Sverige för studier på grundutbildningsnivå vid högskola/universitet i Sverige, alltså även för KMH. Sista ansökningsdag för ordinarie studier är 15 januari varje år (2012 16 januari).

Utbytesstudent
Man kan bli utbytesstudent i upp till ett läsår om man studerar vid som deltager i något utbytesprogram såsom t.ex. Nordplus eller LLP/Erasmus. Ansökan inkl. inspelning inlämnas till internationella koordinatorn vid den egna musikhögskolan i hemlandet.
Observera att ansökan ska ha anlänt till KMH från koordinatorn vid den utländska högskolan senast den 15 februari (för Nordplus:1 mars). Undantag för alla dirigeringsprogram, där både ansökan och arbetsprover ska vara KMH tillhanda senast 15 januari (2012: 16 januari), för eventuell senare kallelse till prov. Sökande till utbytesstudier kan inte personligen skicka in sin ansökan. Allt måste gå genom hemmaskolans internationella koordinator.

In English
The Royal College of Music in Stockholm (KMH) accepts non-Swedish students as exchange students or as free movers. Free movers apply through the national application web site www.universityadmissions.se. See also "How to apply" on our webpages in English. For exchange studies, contact the International Coordinator at your university. 

E-mail: antagning@kmh.se
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Studiecentrum Box 27711 115 91 Stockholm

Uppdaterad 2015-09-10