Internationell samverkan

Internationalisering är en viktig och prioriterad del av KMH:s verksamhet. KMH är medlem och bidrar aktivt i flera internationella organisationer.

Bland dessa spelar Association Européene des Conservatoires (AEC) en central roll.

Inom det musikpedagogiska området är International Society for Music Education (ISME) betydande.

KMH medverkar även i följande internationella utbildningssamarbeten, utbytesprogram och internationella satsningar:

Art Up Your Career 
är en karriär- och entreprenörsportal som har skapats av Estonian Academy of Music and Theater, Estonian Academy of Arts, Aalto University Small Business Centre i Finland och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) för studenter och alumner inom design, konst, musik och teater inom ramen för Acces Creativity. http://www.artupcareer.net 

CoPeCo 

Inom ramen för ”the Life Long Learning Programme Curriculum Development” arbetar KMH fram ett masterprogram, Master's in Contemporary Peformance and Composition, (CoPeCo), i samarbete med AEC och partnerinstitutioner i Estland, Tyskland och Frankrike.

Utbytesprogram
KMH erbjuder tre program med omfattande utbytesmöjligheter: Nordic Master's In FolkMusic, Nordic Master's In Jazz och Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice. 

Polifonia
Polifonia är ett projekt med stöd från ”Erasmus Networks Programme”. I samarbetet ingår AEC och 55 musikhögskolor/akademier från Europa. KMH har sedan projektets start varit en aktiv samarbetspartner i Polifonia. 

Kontaktperson internationell samverkan
Cecilia Berg, utbildningshandläggare vid Utbildnings- och forskningsavd (UFA)
cecilia.berg@kmh.se 

Utbytesprogram och bilaterala avtal
KMH deltar i Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Life Long Learning Program/ Erasmus och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus/Palme utbytesprogram. KMH har även tecknat ett bilateralt utbytesavtal med University of Northern Texas i USA. 

För mer information om utbytesstudier och utbytesprogram se: www.kmh.se/studentutbyte
Kontakt: international@kmh.se

Uppdaterad 2017-06-28