Handledarutbildning i musikterapi 30 hp – anmälan öppen t.o.m. 1 juni!

KMH erbjuder utbildade musikterapeuter en handledarutbildning på avancerad nivå 30 hp. Kursens syfte är att utifrån musikterapeutisk teoribildning, psykodynamisk teori och systemteori förmedla en kvalificerad handledarutbildning. Innehållet i kursen erbjuder kursdeltagarna kompetensutveckling att handleda musikterapeuter i praktisk verksamhet samt att handleda och undervisa musikterapeuter under utbildning.

Kursen ges på halvfart (50%) över två terminer. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att den studerande under kurstiden har minst ett löpande handledningsuppdrag som kan diskuteras och analyseras i kursens ämne handledning på handledning.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, handledning på handledning, individuella skriftliga examinationsuppgifter och avslutas med en individuell skriftlig rapport.

Öppen för sen anmälan t.o.m. 1 juni!

Se vidare under Fristående kurser.

Uppdaterad 2016-07-07