Högskolestyrelse

Högskolestyrelsen beslutar i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Ordförande
Lindh Ingela

Sekreterare
Nilsson Linda
linda.nilsson@kmh.se, 08-16 17 00

Ledamöter

Frisell Ellika, Lärarrepresentant
ellika.frisell@kmh.se

Hansson Mattias, Utsedd av regeringen

Karbuda Alfons, Utsedd av regeringen

Lindh Ingela, Utsedd av regeringen

Nilsson Linda, Sekreterare
linda.nilsson@kmh.se, 08-16 17 00

Nordholm Lena, Utsedd av regeringen

Norman Peter, Utsedd av regeringen

Ollén Björg, Lärarrepresentant
bjorg.ollen@kmh.se

Westman Bo, vik. rektor
rektor@kmh.se, 08-16 17 00

Sköld Mattias, Lärarrepresentant
mattias.skold@kmh.se

Ullén Fredrik, Utsedd av regeringen

Wessman Helena, Utsedd av regeringen

Portnoff Linda, Utsedd av regeringen

Studentrepresentanter

Assio Petra
petra.assio@kmh.se

Blixt Johan
johan.blixt@student.kmh.se

Ivarsson Alexander
alexander.ivarsson@student.kmh.se

Uppdaterad 2017-05-23