KMH:s högre seminarium för forskning

KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Måndagar 15:15-17:00
1E207                 


11 sep Transpositions: Artistic Data Exploration 
Prof. Gerhard Eckel, Graz University/KTH/KDM


25 sep 
Om skrivandets betydelse för den konstnärliga processen
Prof. Maria Johansson, Stdh/SKH


16 okt 
Tema: Metoder i konstnärlig forskning 
doktoranderna förbereder


30 okt 
Goodbye Intuition - music through public reflection and the creative machine
Ivar Grydeland och Birgitte Oppegaard Pollen, Norges Musikkhögskole


20 nov 
Tema: Teoretiska perspektiv i musik 
doktoranderna förbereder 


4 dec 
Tema: Forskningsetik och forskningskommunikation
doktoranderna förbereder


Ordförande vid det Högre seminariet är UFN:s ordförande Erik Lanninger.

Välkomna!


Kontaktperson:

Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad
Uppdaterad 2016-09-21