Gustaf Sjökvist har avlidit

Porträttbild av Gustaf Sjökvist. Foto: Per B Adolphson.
Gustaf Sjökvist. Foto: Per B Adolphson.

Dirigenten, kyrkomusikern, preses i Kungl. Musikaliska Akademien och tidigare KMH-studenten Gustaf Sjökvist har avlidit efter en längre tids sjukdom. 

– En god vän och högt skattad dirigentkollega har gått bort. Gustaf Sjökvists betydelse för och livsgärning i det svenska musiklivet under närmare 50 år kan inte nog värderas, och saknaden är mycket stor, säger KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin.

Gustaf Sjökvist studerade vid KMH 1963-1970 och fortsatte därefter med bl.a. studier i kördirigering för Eric Ericson och i orkesterdirigering för bl.a. Sixten Ehrling och Karl Münchinger.

1967-1981 var han domkyrkokantor i Storkyrkan i Stockholm, där han senare blev domkyrkoorganist och ansvarig för Storkyrkans kör- och orkesterverksamhet.

Som ledare för Storkyrkans kör genomförde Gustaf Sjökvist regelbundet uppskattade och välbesökta konserter utöver den liturgiska verksamheten, liksom ett flertal internationella turnéer.

1986-1994 var Gustaf Sjökvist chefdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören, och 1994 blev han också utsedd till förste gästdirigent för Radiokören vid Bayerska Raffion i München.

Sedan 1994 ledde Gustaf Sjökvist sin egen kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, med vilken han skapat en omfattande repertoar av framför allt musik från vår egen tid.

Gustaf Sjökvist var sedan 1988 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och valdes till dess preses 2013. 1991 utnämndes han av den svenska regeringen till professor, 1998 tilldelades han den kungliga medaljen Litteris et artibus och utnämndes 2000 till hovorganist.

I november 2007 tilldelades Gustaf Sjökvist Medaljen För Tonkonstens Främjande av Kungliga Musikaliska Akademien för sina betydelsefulla insatser i det svenska musiklivet.

Gustaf Sjökvist blev 71 år.

Se vidare:

Gustaf Sjökvists kammarkör

Kungl. Musikaliska Akademien

Uppdaterad 2016-07-07