Göran Fant har gått bort

Göran Fant under Edsbergs studieresa till Prag i slutet av mars 2017. Foto: John Nalan.
Göran Fant under Edsbergs studieresa till Prag i slutet av mars 2017. Foto: John Nalan.


En av de verkligt geniala pedagogerna har gått bort.

Göran Fant, musik- och litteraturvetare, mångårig lärare vid Kristofferskolan, knöts till Edsbergs Musikinstitut 1992 som en del i det världsunika konceptet att knyta samman den musikteoretiska utbildningen med undervisningen i praktiskt musicerande, särskilt i kammarmusiken.

Görans bidrag blev att levandegöra sambanden mellan de olika kulturimpulserna (inom filosofi, litteratur, konst, musik och andra samhällsfenomen) i föreläsningar inför alla studenter. Dessa stunder var många gånger oförglömliga för oss som lyssnade (även lärare smög sig stundom in för inspiration).

Göran kunde med skarpa iakttagelser, hisnande paralleller, yviga gester och en stor portion humor få musikhistorien att ta plats i rummet här och nu. En sådan föreläsning efterlämnade inte bara en rad intellektuella erfarenheter och utmaningar, utan även en stark upplevelse, ja rentav en smak på tungan.

Under ett antal år fick även studenter på KMH, Valhallavägen ta del av Görans föreläsningar. Läser man reaktioner på dödsfallet på sociala medier förstår man hur mötet med Göran Fant förändrat många människors liv.

Göran Fant blev 78 år gammal och var in i det sista verksam som lärare i musikhistoria vid Institutionen för klassisk musik/Edsbergs slott.

Mats Zetterqvist
professor i kammarmusik
Institutionen för klassisk musik/Edsbergs slott

Uppdaterad 2017-06-06