Fristående kurser under andra perioder

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:

Avancerad kurs i interpretation 1, 30 hp

European Chamber Music Course 1, 6 hp

European Chamber Music Course 2, 6 hp

European Chamber Music Course 3, 6 hp

European Master Classes 1, 6 hp

European Master Classes 2, 6 hp

European Master Classes 3, 6 hp

Folkmusikens gehörsmetod 10 hp

Folkmusikensemble 5 hp

Folkmusikteori, introduktion 5 hp

Folksångensemble 5 hp

Gehörsbaserad stråkmetodik violin viola 5 hp

Grundläggande gehör i teori och praktik, 15 hp

Grundläggande musiklära i teori och praktik, 15 hp

Gumboot dancing som rytmiskt redskap, 5 hp

Handledarutbildning för lärare 7,5 hp

Handledarutbildning i musikterapi 30 hp

Instrumentalmetodik 1, 10 hp

Komposition för jazzorkester, 10 hp

Konstnärlig forskningsförberedande kurs inom olika konstnärliga ämnesområden

Körmetodik 1, 5 hp

Körmetodik 2, 5 hp

Kulning, 5 hp

Metodik, jazztradition 1, 10 hp

Metodik, jazztradition 2, 10 hp

Musik och hälsa, 30 hp

Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv 15 hp

Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet 15 hp

Musikpedagogiskt arbete - studier av musikalisk kunskapsbildning och lärande, 5 hp

Musikteorimetodik 1, 5 hp

Musikteorimetodik 2, 5 hp

Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna, 5 hp

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik och instrument 2, 5 hp

Rytmik – Musik – Metodik, steg 1, 10 hp

Rytmik – Musik – Metodik, steg 2, 5 hp

Sångmetodik 1, 10 hp

Sångmetodik, fördjupning, 10 hp

Spel till dans, fördjupning, 5 hp

Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 15 hp

Vetenskapsteori och metod 15 hp

Uppdaterad 2014-10-27