Fredrika-Bremer-stipendier till Anna Christensson och Kristin Boussard

Porträttfoton av Anna Christensson och Kristin Boussard.
Anna Christensson och Kristin Boussard.

Pianisten Anna Christensson (tidigare KMH-student) och tonsättaren Kristin Boussard (nuvarande KMH-student) belönas med årets Fredrika Bremer-stipendier.

Fredrika Bremer Förbundet har utsett 2015 års musikstipendiater vid Båstad Kammarmusikfestival. Stipendierna utdelas i samband med Båstad Kammarmusikfestival, veckan efter midsommar. Kandidater har föreslagits av Sveriges sex musikhögskolor.

Det större stipendiet om 20 000 kr tilldelas Kungl. Musikhögskolans nominering Anna Christensson (piano). De två mindre stipendierna om vardera 10 000 kr tilldelas Kungl. Musikhögskolans nominering Kristin Boussard (komposition) och Musikhögskolan i Piteås nominering Cathrine Kullbrandt (klarinett).

Motiveringar

Anna Christensson har sedan avslutade diplomstudier etablerat sig som en av de främsta svenska pianisterna i sin generation, och har framträtt i samtliga nordiska och baltiska länder, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Schweiz, Nederländerna, Österrike, Ryssland och USA. Vid KMH studerade hon för Anders Kilström och Mats Widlund. Hon utmärker sig med kreativa programidéer och repertoarval och har bl.a. get ut ett par CD-porträtt av bl.a. Hilding Rosenberg och Henning Mankell, d.ä. Hon är medlem i gruppen Curious Chamber Players, en ensemble som inriktar sig på samtida kammarmusik”.

Kristin Boussard studerar för närvarande komposition vid KMH på masternivå. Hennes inriktning är huvudsakligen kammarmusik och kör. Hennes musik utmärks av en fin känsla för klang och form och hon har en i sammanhanget mycket ovanlig humoristisk ådra. Hennes idévärld är mycket egensinnig. I sin kammarmusik väljer hon ofta ovanliga instrumentkombinationer, som i t.ex. verket Eclysis, skriver för två mansröster, klarinett, slagverk och brassinstrument. Kristin har ett tydligt sceniskt tänkande och arbetar ofta med rörelser eller andra sceniska effekter. Hon experimenterar gärna med olika former. Som exempel på hennes egensinne och experimentlust kan nämnas ett stycke där noterna är skrivna på ett akvarium. Hur fiskarna rör sig styr hur musikerna följer noterna och därigenom hur musiken klingar. En mycket öppen form som således blir annorlunda varje gång stycket framförs. Kristins musik framförs redan i norden på en rad olika konserter och festivaler.”

”Efter kandidatexamen i musik från Musikhögskolan i Göteborg påbörjade Cathrine Kullbrandt sina masterstudier hösten 2014 i Musikalisk gestaltning, konstnärlig master för Robert Ek (klarinettist och medlem av Norrbotten NEO) vid Musikhögskolan i Piteå. Cathrine har en naturlig känsla för musikalisk gestaltning och en vacker och uttrycksfull klang. Hon har tidigare tilldelats stipendier och är redan anlitad som professionell musiker, både som solist och orkestermusiker. Cathrine är en begåvad, målmedveten och en hårt arbetande student som har stora möjligheter att slå sig fram i den konkurrensutsatta musikerbranschen”.

Uppdaterad 2016-07-07