Folk@Turne

Folk@Turne är en studieresa, fortbildningsresa och turné i ett. Alla lärare och studenter vid institutionen för folkmusik inbjuds att delta. För studenter på kandidatubildning är resan en del av utbildningen och därför obligatorisk. Resan går framförallt med tåg och tar alltid sin utgångspunkt från en festival där vi spelar med KMH FOLK. 

2016 genomfördes en resa till Polen, men startpunkt på festivalen Mazurska i Warsawa. 

2012 reste KMH FOLK till Storbritannien, och besökte bland annat världsmusikutbildingen i Rotterdam och Musikhögskolan i Glasgow. 

2009 åkte KMH Folk till Östeuropa via tåg, med destination Ungern och Rumänien. Det ledde till många möten och upplevelser som fick studenterna att reflektera över sig själva och sin relation till sin utbildning och till folkmusikens ställning i såväl hemlandet som i de länder de besökte.  

Uppdaterad 2016-12-07