Startsida för studenter


Välkommen till KMH!


KMS årsmöte tor 18/5 15:30 i Svarta lådan

För att kåren ska fungera och styrelsen ska kunna göra ett bra jobb, så har vi enligt stadgarna varje år ett möte dit alla medlemmar är kallade. Årsmötet är KMS högsta beslutande organ och tar beslut om hur nästa verksamhetsår ska se ut. Bland annat väljer vi vilka som ska sitta i styrelsen. Vi ska också välja vilka som ska få Alt- respektive G-klaven, kårens pris för en student och en lärare som gjort ett extra bra jobb under året (info om nominering kommer inom kort).

Då ingen valberedning valdes vid senaste årsmötet, så kommer styrelsen att välja en valberedning som årsmötet får ta ställning till. Styrelsen har utgått från KMS stadgar, som fastställer att valberedningen ska ha en bred representation.

Förutom det, utlovas god stämning, kaffe och kakor!

Welcome all students to KMS yearly meeting, 18/5 15.30 in Svarta lådan! We will discuss what we want KMS to be like next year. Also, free coffee.

Vänliga hälsningar,

Elin Jonsson, sekreterare KMS


Välkommen till 
Workshop inför KMH:s nya strategidokument – fokus Utbildning 
tisdag 16/5 kl. 9-11 i 1E207 (kaffe serveras från 8.45)

Inför KMH:s nästa strategidokument gällande 2018-2020 inbjuds till öppen work-shop där alla lärare och studenter ges möjlighet att lämna sitt bidrag.

Ta chansen att bidra till KMH:s framtida utveckling!

anmälan senast den 12/5 till annika.akerblom@kmh.se


Ang. mail från SSSB

Många har fått mail från SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder) om att de inte är giltiga kårmedlemmar. Till slut har vi löst problemet – det skall vara åtgärdat 19/4 eller 20/4! SSSB har meddelat att 17 april enbart var en första deadline för att styrka kårmedlemskap, så ingen kommer förlora sin bostad av den anledningen.

- Med vänliga hälsningar Manfred Hanberg, KMS NotoBok


Akademiska Hus cykelstädning på KMH från 27/3

Berörda cyklar märks med en lapp. Vänligen ta bort lappen om du är ägare till den märkta cykeln och önskar ha den kvar i cykelstället.

Cyklar börjar tas bort fr.o.m. 17 april 2017. Omhändertagna cyklar kan hämtas på Valhallavägen 97B t.o.m. den 1 september 2017.


Fribiljetter för studenter
1: Konserthuset: Biljetter hämtas tidigast måndag konsertveckan, fram till en timme innan konsertstart mot uppvisande av studentleg. Gäller på ordinarie program.

2: Berwaldhallen: Biljetter hämtas tidigast en timme innan konsertstart mot uppvisande av studentleg. Gäller på ordinarie program.

3. Operan: Biljetter hämtas tidigast en timme innan föreställningens början mot uppvisande av studentleg.


Skicka in programförslag till konsert!
Antingen till lunchkonsert i Nathan Milsteinsalen respektive Lilla salen, eller till en studentdriven konsert i Svarta lådan – Kreativiteum. På www.kmh.se/konsertproduktion kan du läsa mer.


Uppdaterad 2017-04-27